AGNIESZKA BIAŁOTA

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RYKACH

Witamy Państwa na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Rykach Agnieszki Białota.

Mamy nadzieję, że zamieszczone tu informacje okażą się Państwu przydatne i usprawnią prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Komornik sądowy […] jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega
orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.